Chào tất cả các bạn CHUSUN hiện đã chuyển sang www.facebook.com/chusuninfo hoặc www.youtube.com/chusuntv hoạt động, các bạn có thể truy cập 2 channel trên để kết nói với trang mod skin lol mới của CHUSUN nhé